Indmeldelse

Her har du mulighed for at blive meldt ind i Ishøj Surfklub. Det gør du ved at sende dine medlemsoplysninger, og indbetale kontingentet m.m. 

Send en mail til ishojsurfklub@gmail.com, hvor du skriver dit navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Herefter indbetaler du kontingent og evt. containerpladsleje og/eller skabsleje mm. på klubbens konto. 

Husk ved betaling som minimum at oplyse medlems navn og hvad der betales for. Hvis vi modtager indbetalinger uden de relevante oplysninger, kan vi ikke registrere din indbetaling og betalingen betragtes som donation til klubben.


Du er altid velkommen til at komme forbi klubben på en klubaften om torsdagen mellem kl. 19.00- 20.00 for at hilse på de medlemmer, der er tilstede og få mere information om klubben og faciliteterne. 

Introkursus

Vi lægger løbende datoer for introkursus op på vores facebookgruppe. Så snart du har indbetalt kontingent, er du velkommen til at melde dig til et kursus - det er et krav for brug af klubbens faciliteter at introkursus er gennemført. 

 

Kontingent mm.

Kontingentet m.m. skal indbetales på klubbens konto i Nordea Reg.nr. 2414 Konto 6270677752.

Priser pr. år:
Senior medlem (over 18 år): 500 kr.
Junior medlem (op til 18 år): 250 kr.
Containerpladsleje: 450 kr.
Skabsleje: 200 kr. 
Vintermedlemsskab: 250 kr.
Passivt medlem: 100 kr.

Kontingentopkrævning sker hvert år i marts via email. Hold også gerne øje med facebooksiden, så du er sikker på at få alle vigtige informationer.